Logo
 
 
Informace o akci
Místo konání Loutkový sál
Rozsah kurzu 5 hodin
Lektoři Ing. Dagmar Fitříková, Ing. Christian Žmolik
Termín přihlášení 14. 9. 2021
Cena na osobu 1900
DPH vč. DPH
Kontakt Joanna Martynková
558 387 151, 724 155 787
vzdelavani@trisia.cz

Vybraná problematika daně z příjmů ve vazbě na DPH v roce 2021

21. 9. 2021 od 9.00 do 14.00 hodinLoutkový sál
Cílem semináře je konfrontovat vybrané okruhy týkající se daně z příjmů a DPH podle právního stavu platného pro rok 2021.

Účast na semináři je podmíněná předložením potvrzení o očkování nebo potvrzením o prodělání COVID-19, nebo platným antigenním, nebo PCR testem. S ohledem na případnou epidemiologickou situaci si vyhrazujeme právo zrušit konání semináře, případně přijat jiná opatření k řádnému konání semináře.

Obsah kurzu

Vybrané okruhy týkající se daně z příjmů a DPH:

 • nakládání s majetkem - vymezení DHM a NHM z pohledu daně z příjmů a DPH,  pořízení majetku a prodej majetku, vyřazení majetku z obchodního majetku  
 • převody nemovitostí z pohledu daně z příjmů a DPH – stavba jako součást pozemku, převody nemovitosti, převody ostatního majetku, upozornění na časté chyby a možnosti jejich řešení
 • osvobozené příjmy a jejich oznamovací povinnost z pohledu daně z příjmů
 • plnění osvobozená od DPH
 • zaměstnanecké benefity, včetně stravovacího paušálu – daň z příjmů a DPH
 • poskytnuté zákaznické a věrnostní programy ve vazbě na DPH a daň z příjmů
 • technické zhodnocení najatého majetku provedené nájemcem
 • fakturace v cizí měně – přepočet cizí měny u tuzemských a přeshraničních případů z pohledu daně z příjmů a DPH
 • další problematika z oblasti daně z příjmů a DPH dle zájmu účastníků semináře
 •  

Aktuální informace a upozornění na změny pro rok 2021

 • stručný přehled změn v oblasti daně z příjmu pro rok 2021
 • změny v oblasti DPH pro 2021 včetně upozornění na další změny pro rok 2022 Vybraná sdělení MF ČR a GFŘ pro oblast daně z příjmů a DPH
 • Vybrané zápisy z jednání Koordinačních výborů Komory daňových poradců
 • Vybrané rozsudky týkající se daně z příjmů a DPH (judikatura NSS a SDEU)

Diskuse a odpovědi na dotazy.

Výklad bude prováděn s využitím praktických příkladů.

Účastníci semináře obdrží pracovní materiály (prezentace).

 

V ceně je zahrnuto malé občerstvení.

 


 

Mohlo by Vás zajímat