Logo
 
 
Informace o akci
Místo konání Přednáškový sál
Počet lekcí 9 lekcí po5 vyučovacích hodinách
Rozsah kurzu 45 vyučovacích hodin
Lektoři Ing. Šárka Vojtovičová
Termín přihlášení 16. 10. 2017
Cena na osobu 3500
DPH vč. DPH
Kontakt Joanna Martynková
558 387 151, 724 155 787
vzdelavani@trisia.cz

Účetnictví pro začátečníky

pondělí astředa od 23.10.2017 do 20.11.2017, 15.30 - 19.45 hodinPřednáškový sál
V kurzu získáte přehled v oblasti účetnictví, znalost účtování jednodušších účetních operací, doplnění aktuálních změn, procvičení teorie na praktických příkladech.

Pro koho je kurz určen

Přiblížíme účetnictví jak úplným začátečníků, kteří se s účetnictvím nikdy nesetkali, tak zájemcům, kteří si účetnictví chtějí zopakovat a v souvislosti se získanými vědomostmi usilovat o lepší zaměstnání nebo získání přehledu o fungování firmy po účetní stránce.

Obsah kurzu

  • vybrané právní předpisy
  • vedení účetních knih (deník, hlavní kniha, knihy analytických účtů a knihy podrozvahových účtů)
  • sestavení daňového přiznání

Výstupy

Na základě úspěšně vykonané závěrečné zkoušky bude absolventům vydáno osvědčení.

 

 

 

(Mar)

Mohlo by Vás zajímat