Logo
 
 
Informace o akci
Místo konání Loutkový sál
Lektoři JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph. D.
Termín přihlášení 19. 4. 2017
Cena na osobu 2300
DPH vč. DPH
Kontakt Lenka Puczoková
558 387 152
kurzy@trisia.cz

SEMINÁŘ ZRUŠEN! Jaké změny přináší novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob?

24. 4. 2017 od 08.00 do 12.00 hodinLoutkový sálOtevřený kurz
Seminář je z organizačních důvodů zrušen!
Trestní odpovědnost právnických osob je institutem, který byl zaveden do českého právního řádu s účinností od 1. ledna 2012 zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. V současné době došlo s účinností od 1. prosince 2016 k přelomové novele zákona, která zásadním způsobem mění rozsah kriminalizace jednání právnických osob a zároveň mění koncepci přičitatelnosti a zproštění trestní odpovědnosti právnických osob.

Pro koho je kurz určen

Seminář je určen statutárním orgánům, manažerům společností, majitelům firem, finančním ředitelům, zaměstnancům právních, personálních a kontrolních útvarů firem, zástupcům státní správy a odborné veřejnosti.

 

Obsah kurzu

  • Obecně k trestní odpovědnosti právnických osob.
  • Subjekty, na které zákon dopadá.
  • Trestné činy, za které právnické osoby odpovídají.
  • Přičitatelnost trestního činu.
  • Sankcionování právnických osob.
  • Trestní odpovědnost právnických osob v judikatuře soudů a aplikace zákona.
  • Otázky trestního řízení proti právnické osobě.
  • Compliance programy.

 

Kromě těchto témat bude seminář zaměřen na praktickou aplikaci zákona, otázky související s trestním řízením proti právnické osobě a zejména možnostem prevence trestné činnosti ze strany právnických osob, tzv. trestněprávní Compliance programy.

 

Lektor: JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph. D. – je odborným asistentem a tajemníkem katedry trestního práva Právnické fakulty UK v Praze a jednatelem společnosti Center for Regulatory Compliance Program, která se specializuje na tvorbu Compliance programů.

Působí také v advokátní kanceláři Gřivna & Šmerda, s.r.o., kde se specializuje na obhajobu právnických osob. Tématem trestní odpovědnosti právnických osob se ve své praxi dlouhodobě zabývá a pravidelně na toto téma přednáší. Dobře tak zná konkrétní problémy ve firmách. Je autorem či spoluautorem několika vysokoškolských učebnic a monografií.

 

 

(Puc)

Přihlásit