Logo
 
 
Informace o akci
Počet lekcí 32 lekcí
Rozsah kurzu 64 vyučovacích hodin (2 hodiny týdně), 75 Kč / vyuč. hodina
Lektoři Lektoři s jazykovým vzděláním a pedagogickou praxí
Termín přihlášení 29. 9. 2017
Cena na osobu 4800
DPH vč. DPH
Kontakt Joanna Martynková
558 387 151, 724 155 787
vzdelavani@trisia.cz

Jazykové kurzy pro začátečníky a mírně pokročilé

10. 10. 2017 - 30. 6. 2018 od 17.00 do 19.30 hodin
Angličtina, němčina, ruština.

Pro koho je kurz určen

Pro všechny věkové kategorie.

Vstupní předpoklady

Na základě vstupního auditu budete rozděleni do skupin na začátečníky a mírně pokročilé.

Obsah kurzu

Začátečníci

 • Osvojení slovní zásoby,
 • rozvoj ústního vyjadřování a schopnosti vést dialog ve standardních životních a pracovních situacích,
 • rozvoj naslouchání a písemného projevu,
 • osvojování základů gramatiky,
 • další dle individuálních schopností účastníků a koncepce výuky dohodnuté s lektorem.

Mírně pokročilí

 • Další rozvoj jazykových dovedností,
 • efektivnější zvládnutí jazyka,
 • rozvoj komunikativních a dorozumívacích schopností,
 • rozšiřování znalostí gramatiky a slovní zásoby,
 • trénink naslouchání a reprodukce zvukových nahrávek aj.

 

Používáme moderní výukové postupy, osvědčené učebnice a individuálně připravované materiály. Výuka také zahrnuje prvky trénování paměti.

Výstupy

 • Naučíte se základy jazyka,
 • pochopíte gramatiku,
 • osvojíte si základní slovíčka a užitečné fráze potřebné při cestování,
 • ztratíte ostych z komunikace.

 

(Mar, Bie)